Asset Publisher

Thực đơn tháng 9/2016

Thực đơn tháng 9/2016


PHÒNG GD VÀ ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC CHÍNH

 

 

THỰC ĐƠN THÁNG 9 – 2016

TUẦN I: (Từ ngày 5/9/2016 đến 9/9/2016)

 

Thứ

Bữa chính trưa

Bữa phụ chiều

Ghi chú

 

2

(5/9/2016)

 

Cá tươi+thịt sốt cà chua

Canh rau đay cua, cáy

Bún xương

 

3

(1/9/2015)

Trứng chim cút+thịt kho tầu

Canh bí đỏ nấu xương

Cháo xương

 

4

(2/9/2015)

Thịt đậu sốt cà chua

Canh cua, cáy rau đay

Bánh mỳ + Sữa đậu

 

5

(3/9/2015)

Thịt + Giò sốt cà chua

Canh bí xanh hầm xương

Cháo xương

 

6

(4/9/2015)

Ruốc thịt lợn

Canh cua, cáy rau đay

Chè đỗ đen

 

                                                                                                                              Đức Chính, ngày 3/9/2016

                                                                                                                                  P. hiệu trưởng

 

 

                                                                                                                                    Hoàng Thị Thanh

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD VÀ ĐT TX  ĐÔNG TRIỀU

 TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC CHÍNH

 

THỰC ĐƠN THÁNG 9 – 2016

TUẦN 2: (Từ ngày 12/9/2016 đến 16/9/2016)

 

 Thứ

Bữa chính trưa

Bữa phụ chiều

Ghi chú

 

2

(12/9/2016)

 

Ruốc thịt lợn

Canh cua rau đay+mướp

Chè đỗ đen

 

3

(13/9/2016)

Thịt + Giò sốt cà chua

Canh bí xanh hầm xương

Cháo xương

 

4

(14/9/2016)

Thịt đậu sốt cà chua

Canh củ, quả hầm xương

Bánh mỳ + Sữa đậu

 

5

(15/9/2016)

Cá tươi+thịt sốt cà chua

Canh cua rau đay+mướp

Bún xương

 

6

(16/9/2016)

Trứng rán thịt

Canh bí đỏ hầm xương

Cháo xương

 

                                                                                                                              Đức Chính, ngày 3/9/2016

                                                                                                                                  P. hiệu trưởng

 

 

                                                                                                                                    Hoàng Thị Thanh

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

      TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC CHÍNH

 

THỰC ĐƠN THÁNG 9 – 2016

TUẦN 3: (Từ ngày 19/9/2016 đến 23/9/2016)

 

 Thứ

Bữa chính trưa

Bữa phụ chiều

Ghi chú

 

2

(19/9/2016)

 

Thịt + Giò sốt cà chua

Canh bí xanh hầm xương

Cháo xương

 

3

(20/9/2016)

Cá tươi+thịt sốt cà chua

Canh cua rau đay+mướp

Bún xương

 

4

(21/9/2016)

Thịt đậu sốt cà chua

Canh củ quả hầm xương

Bánh mỳ + Sữa đậu

 

5

(22/9/2016)

Cá + thịt sốt cà chua

Canh bí đỏ hầm xương

Cháo xương

 

6

(23/9/2016)

Trứng rán thịt

Canh cua rau đay+ mướp

Chè đỗ đen

 

                                                                                                                              Đức Chính, ngày 3/9/2016

                                                                                                                                  P. hiệu trưởng

 

 

                                                                                                                                    Hoàng Thị Thanh

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

      TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC CHÍNH

 

THỰC ĐƠN THÁNG 9 – 2016

TUẦN 4: (Từ ngày 26/9/2016 đến 30/9/2016)

 

 Thứ

Bữa chính trưa

Bữa phụ chiều

Ghi chú

 

2

(26/9/2016)

 

Ruốc thịt lợn

Canh cua rau đay+mướp

Bún xương

 

3

(27/9/2016)

Thịt + Giò sốt cà chua

Canh bí xanh hầm xương

Cháo xương

 

4

(28/9/2016)

Thịt đậu sốt cà chua

Canh củ quả hầm xương

Bánh mỳ + Sữa đậu

 

5

(29/9/2016)

Cá tươi+thịt sốt cà chua

Canh bí đỏ hầm xương

Cháo xương

 

6

(30/9/2016)

Trứng rán thịt

Canh cua rau đay+ mướp

Chè đỗ đen

 

                                                                                                                              Đức Chính, ngày 3/9/2016

                                                                                                                                  P. hiệu trưởng

 

 

                                                                                                                                    Hoàng Thị Thanh