Asset Publisher

Trường mầm non Đức Chính hưởng ứng phong trào "Ngày Chủ nhật xanh"

Trường mầm non Đức Chính hưởng ứng phong trào "Ngày Chủ nhật xanh"


           Thực hiện Công văn hướng dẫn số 2021/UBND thị xã ngày 12/9/2019 về việc đẩy mạnh phong trào: "Ngày chủ nhật xanh" nhằm phát triển sâu rộng đồng thời thực hiện tốt chủ đề công tác năm: Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ, đẩy mạnh nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh

            Thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2019, trường Mầm non Đức Chính tổ chức lao động vệ sinh môi trường, cắt tỉa cây, hoa nhằm cải tạo, chỉnh trang khuôn viên trường lớp, đã được các đ/c cán bộ, giáo viên, nhân viên hưởng ứng nhiệt tình.

            Thông qua phong trào Ngày chủ nhật xanh đã góp phần cải tạo cảnh quan đường phố vệ sinh sạch sẽ, tạo môi trường giáo dục cho trẻ được vui chơi và học tập.

             Sau đây là một số hình ảnh " Ngày Chủ nhật xanh"

                   

            

                    

                     

                     

                      

                                                                 CTV: Diệu Thúy