Asset Publisher

TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC CHÍNH TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018-2019

TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC CHÍNH TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018-2019

Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2018); Thực hiện kế hoạch số 80/KH-MNĐC, ngày 01 tháng 11 năm 2018 của trường Mầm non Đức Chính "Kế hoạch tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2018 – 2019". Trường Mầm non Đức Chính tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2018 – 2019


Hội thi giáo viên dạy giỏi là một phong trào thi đua diễn ra thường xuyên, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên và đẩy mạnh phong trào thi đua " dạy tốt – học tốt" trong nhà trường; tiếp tục đổi mới hình thức tổ chức dạy học, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá trẻ trong chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục, phát huy tính tích cực của trẻ; xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; xây dựng môi trường học tập, an toàn, phù hợp và thân thiện.

Hội thi diễn ra từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 16 tháng 11 năm 2018, đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, khoa học, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm chăm sóc, giáo dục trẻ, các nội dung tổ chức theo các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ quy định trong chương trình GDMN, bám sát yêu cầu về kiến thức, kỹ năng thực hành chăm sóc giáo dục, các văn bản chỉ đạo của ngành. Kết quả: 100% giáo viên tham gia Hội thi trải qua 02 phần thi:

+ Phần thi kiểm tra năng lực: 21/21 đ/c đạt từ điểm 8 trở lên, trong đó: có 6 đ/c đạt điểm trên 9 điểm.

+ Phần thi thực hành: 21/21 tiết đạt từ 17 điểm trở lên, trong đó: 6  tiết đạt 20 điểm

Kết quả của hội là một điều khích lệ, cổ vũ, động viên cho các cô giáo trường mầm non Đức Chính có thêm nhiều động lực để phấn đấu rèn luyện, Đồng thời cũng là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó nhà trường có kế hoạch bồi dưỡng giáo viên nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trong  nhà trường.

Sau đây là một số hình ảnh hội thi:

                                                         Tiết Văn học Truyện: Sự tích hoa hồng

Hoạt động văn học: Truyện sự tích ngày và đêm

Tiết âm nhạc: Dạy hát cả nhà thương nhau

Tiết làm quen với toán: Đếm trong phạm vi 4

Tiết âm nhạc: Dạy hát bác đưa thư vui tính

                                                                                                       Nguyễn Thị Thu Hà