Asset Publisher

Trường mầm non Đức Chính tổ chức kiểm tra trình độ ứng dụng CNTT của giáo viên

Trường mầm non Đức Chính tổ chức kiểm tra trình độ ứng dụng CNTT của giáo viên


 

        Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng và hiệu quả của ứng dụng CNTT trong dạy học; được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp và đặc biệt là sự chỉ đạo sâu sát  của Phòng GD&ĐT, trường Mầm non Đức Chính đã có nhiều cố gắng trong việc xây dựng, triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT trong nhà trường.

        Xác định con người là một trong những yếu tố hàng đầu quyết định sự thành công trong việc ứng dụng CNTT vào trong quản lý và giảng dạy. Do đó, nhà trường đặc biệt quan tâm đến việc bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học, đặc biệt là các kỹ năng ứng dụng CNTT cho đội ngũ giáo viên. Để hiểu rõ trình độ và kỹ năng Tin học của đội ngũ, nhà trường đã tiến hành khảo sát thực tế với bốn nội dung: soạn giáo án điện tử; gửi và nhận thư điện tử; khai thác thông tin trên Internet; soạn bài giảng powerpoint. Kết quả cho thấy đa số các giáo viên  thành thạo trong soạn giáo án điện tử, biết khai thác thông tin trên trang web của ngành, soạn bài giảng điện tử powerpoint. Tuy nhiên một số giáo viên còn hạn chế  trong việc ứng dụng CNTT vào trong giảng dạy cần phải bồi dưỡng thêm.

          Sau đây là một số hình ảnh của cuộc kiểm tra ứng dụng CNTT:

Các giáo viên đang nghiêm túc thực hiện phần thực hành của mình

 

                                                                      CTV Thanh Huyền