Asset Publisher

Trường mầm non Đức Chính tổ chức ký cam kết công tác “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh” năm 2017

Trường mầm non Đức Chính tổ chức ký cam kết công tác “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh” năm 2017


 

          Thực hiện công văn chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã về việc quán triệt, triển khai và ký cam kết thực hiện chủ đề công tác năm 2017.

          Sáng ngày 20 tháng 02 năm 2017, Trường mầm non Đức Chính đã tổ chức quán triệt, ký cam kết thực hiện các nội dung chủ đề năm 2017 về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh" như sau:

          - Tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị các nội dung các văn bản chỉ đạo của cấp trên về Chủ đề công tác năm 2017.

          - Quán triệt và thông qua nội dung Kế hoạch 19/KH-UBND ngày 10/02/2017 của UBND thị xã và nội dung phát động thi đua của ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh năm 2017.

         - Tổ chức ký cam kết giữa Phó hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên ( bao gồm cả hợp đồng lao động) với Hiệu trưởng. 

           100% cán bộ, giáo viên, nhân viên đã ký cam kết nghiêm túc thực hiện các nội dung chủ đề công tác năm 2017.

             Sau đây là một số hình ảnh: 

 

Đ/c Dương Thị Bích Nhàn - Hiệu trưởng nhà trường quán triệt Kế hoạch thực hiện nội dung

các chủ đề công tác năm 2017

 

Cán bộ, giáo viên, nhân viên ký cam kết các nội dung chủ đề công tác năm 2017

 

                                                                       Thanh Huyền