Asset Publisher

Trường mầm non Đức Chính tổ chức tọa đàm hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam năm 2016

Trường mầm non Đức Chính tổ chức tọa đàm hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam năm 2016

Với chủ đề "Nâng cao năng lực xây dựng, thực thi pháp luật; giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân", ngày 05 tháng 11 năm 2016 trường Mầm non Đức Chính đã tổ chức buổi tọa đàm hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam với sự tham gia của toàn thể CB,GV,VN trong nhà trường.


 

           

           Thông qua buổi tọa đàm  giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong đời sống xã hội, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Hiến pháp, các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành thuộc lĩnh vực giáo dục, chú trọng các văn bản liên quan đến quyền, lợi ích hợp và nghĩa vụ của nhà giáo, người học và cán bộ quản lý trong ngành giáo dục.

               Quán triệt, phổ biến sâu rộng nội dung chính sách trong các văn bản pháp luật, các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý; các quy định mới được sửa đổi, bổ sung, thay thế, chú trọng các quy định liên quan đến môi trường đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; các quy định pháp luật, các điều ước, thỏa thuận quốc tế liên quan đến quyền con người, quyền công dân.

             Chú trọng việc tuyên truyền, phổ biến các quy định mới về giáo dục và Đào tạo; các chương trình hành động của Chính phủ, Kế hoạch hành động của ngành giáo dục thực hiện Nghị quyết Đảng toàn quốc lần thứ XII…; Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh về nhiệm vụ năm học từng cấp học, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Quyết định của UBND tỉnh Quảng Ninh về chế độ chính sách cho nhà giáo, người học và người lao động công tác trong ngành giáo dục.

          Giáo dục ý thức và lợi ích của việc tôn trọng, tuân thủ, chấp hành pháp luật; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật; phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật gắn với xây dựng ý thức pháp luật, văn hóa pháp lý của người học, nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động trong ngành.

            Sau đây là một số hình ảnh:

 

 

 

                      Thanh Huyền