Asset Publisher

Trường MN Đức Chính tổ chức chuyên đề Phát triển vận động cho trẻ em năm học 2015-2016

Trường MN Đức Chính tổ chức chuyên đề Phát triển vận động cho trẻ em năm học 2015-2016


           Thực hiện kế hoạch hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 – 2016 của trường mầm non Đức Chính. Ngày 19 tháng 12 năm 2015 Trường mầm non Đức Chính tổ chức hoạt động chuyên đề "Nâng cao chất lượng phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non".

           Đối tượng tham gia là lứa tuổi từ 3 đến 5 tuổi.

            Trẻ được tham gia các hoạt động tập thể, thực hiện các vận động với nội dung đa dạng như: đi thăng bằng trên ghế, trèo lên xuống bục, ném bóng vào rổ, bật xa, bò chui qua ống, nhảy cao…

           Sau đây là một số hình ảnh hoạt động của trẻ:

 

 

 

 

 

Hoạt động của học sinh 5 tuổi

 

 

 

 

Hoạt động của học sinh 4 tuổi

 

 

Hoạt động của học sinh 3 tuổi

 

                                 Thanh Huyền