IMG_6121.jpg
IMG_6101.jpg
IMG_6091.jpg
IMG_6077.jpg
IMG_6068.jpg
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

Tài chính công khai ngày16/9/2019


Tổng số trẻ ăn: 220

Tổng số tiền ăn của trẻ: 2.970.000

Tổng số tiền đã chi trong ngày: 2.969.000

Số tiền thừa (thiếu): 1000

Số tiền chuyển sang ngày hôm sau: 1000

Calendar
Today: Tuesday, 17 / 09 / 19
17/09

ĐC: Trần Thị Liễu -HT - Trực và làm việc tại trường.

ĐC: Lê Thị Hà - PHT- Trực và làm việc tại khu trung tâm. 

Đc: Nguyễn Thị Hồi - PHT- Trực và làm việc tại điểm trường Trạo Hà.

 

Cảnh quan, môi trường học đường
Công khai hóa về Nhà trường
Tài nguyên