To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Tin tức

BÉ VUI TẾT THIẾU NHI 01/06/2018 

Nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi, ngày 1-6, các đồng chí lãnh đạo thị xã Đông Triều đến thăm, tặng quà các cháu trường mầm non Đức Chính. Cùng đi có đại diện các Phòng, ban, ngành, đoàn thể của thị xã và lãnh đạo địa phương.

Calendar
Today: Wednesday, 20 / 06 / 18
Thông báo

Tài chính công khai ngày 25/05/2018


Tổng số trẻ ăn:276

Tổng số tiền ăn của trẻ: 3.450.000

Tổng số tiền đã chi trong ngày: 3.450.000

Số tiền thừa (thiếu): 0

Số tiền chuyển sang ngày hôm sau: 0

No comments yet. Be the first.
Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên