To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Tin tức

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2018-2018 

Sáng ngày 19/10/2018, trường mầm non Đức Chính tổ chức Hội nghị cán, bộ, viên chức lao động năm học 2018 – 2019. Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đỗ Văn Khanh – Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đức Chính

Công khai hóa về Nhà trường

CÔNG KHAI VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT 

Biểu mẫu 03 THÔNG BÁO Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2018-2019

CÔNG KHAI VỀ ĐỘI NGŨ 
CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 
CÔNG KHAI VỀ CAM CHẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 
KÊ HOACH CÔNG KHAI 
LỊCH TRỰC ĐÓN SỚM TRẢ MUỘN 
Công khai theo Thông tư 36/2017 
Công khai theo TT 61/2017 
Công khai theo TT 61/2017 
Công khai theo TT 61/2017 
Công khai theo TT 61/2017 
Quyết định công khai theo TT61/2017 
Quyết định công khai theo TT61/2017 
CÔNG KHAI THÔNG TIN CBGVNV NĂM HỌC 2018-2019 
THÔNG BÁO THÔNG TIN CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ CBQL, GVNV NĂM HỌC 2018-2019 

»More

Calendar
Today: Friday, 19 / 10 / 18
Thông báo

Tài chính công khai ngày 28/9/2018


Tổng số trẻ ăn:213

Tổng số tiền ăn của trẻ: 2.875.500

Tổng số tiền đã chi trong ngày: 2.875.500

Số tiền thừa (thiếu): 0

Số tiền chuyển sang ngày hôm sau: 0

No comments yet. Be the first.
Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên