To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Tin tức

TẾT TRỒNG CÂY XUÂN MẬU TUẤT 

Học tập và làm theo lời dạy của Bác Hồ "Vì lợi ích mười năm phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm phải trồng người. Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân".

Calendar
Today: Thursday, 22 / 02 / 18
22/02

- Đ/c Trần Thị Liễu - HT: trực và làm việc tại điểm trung tâm

- Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà - PHT kiểm tra VSATTP các nhóm lớp

- Đ/c Hoàng Thị Thanh - PHT: kiểm tra VSATTP các nhóm lớp

 

Thông báo

Tài chính công khai ngày 9/02/2018


Tổng số trẻ ăn: 168

Tổng số tiền ăn của trẻ: 2.100.000

Tổng số tiền đã chi trong ngày: 2.100.000

Số tiền thừa (thiếu): 0

Số tiền chuyển sang ngày hôm sau: 0

No comments yet. Be the first.
Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên