Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Lập báo cáo trực tuyến
Đơn vị báo cáo:
Kỳ báo cáo:

Không có báo cáo

Thống kê
Lịch công tác
Hôm nay: Chủ nhật, ngày 27 / 05 / 2018
Thông báo

Tài chính công khai ngày 17/05/2018


Tổng số trẻ ăn:249

Tổng số tiền ăn của trẻ: 3.112.500

Tổng số tiền đã chi trong ngày: 3.112.500

Số tiền thừa (thiếu): 0

Số tiền chuyển sang ngày hôm sau: 0

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu
Video clip
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Bài hát yêu thích
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Tài nguyên