NgÀY CHỦ NHẬT XANH 

Thực hiện Kế hoạch số150/KH-PGD&ĐT, ngày 17/2/2017 của PGD&ĐT thị xã Đông triều về: "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa văn minh, xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh".

 

Tập huấn CNTT năm 2017  


Các trang: 1  2  3  4  5  
Mới nhất