Giới thiệu về nhà trường


1. Lời giới thiệu và hình ảnh về trường

 

Trường MN Đức Chính

Trường Mầm non  Đức Chính được thành lập vào năm 1976 ban đầu với rất nhiều khó khăn cả về cơ sở vật chất và nhân lực, sau 40 năm xây dựng và trưởng thành với sự quan tâm của các cấp chính quyền, của ngành và sự nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ - giáo viên - nhân  viên trong nhà trường, hiện nay Trường mầm non Đức Chính đã có một cơ sở khang trang- xanh - sạch - đẹp với đội ngũ giáo viên có trình độ, có trách nhiệm, nhiệt huyết, yêu nghề, mến trẻ. Trường luôn thực hiện tốt chương trình giáo dục Mầm non nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ, tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách đức Hồ Chí Minh"; gắn với các phong trào "Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo"; phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".  Có thể nói đây là nền tảng cho sự phát triển của nhà trường trong sự nghiệp trồng người ươm mầm cho tương lai.

2.SỨ MỆNH TẦM NHÌN 

1.Tuyên bố sứ mệnh:

 

 

Tạo  môi trường chăm sóc, giáo dục an toàn, có chất lượng cao, giáo dục nhân cách và kỹ năng sống cho trẻ trong trường mầm non.

 

 

 2.Tuyên bố giá trị:

 

Tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt tình, tình yêu thương, tình đoàn kết, tính trung thực, hợp tác, sáng tạo.

 

 

 3.Tầm nhìn:

 

Là một trong những trường trọng điểm của huyện, là cái nôi đào tạo nền móng nhân tài cho quên hương.