1. Cổng trường.JPG
10. Hoạt động LQVT.JPG
1161
1170
2
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

Tài chính công khai ngày 23/05 /2022


Tổng số học sinh ăn trong ngày: 140 x 18.500 = 2.590. 000 đ

Tổng số tiền thu trong ngày: 2.590.000 đ

Tổng số tiền chi trong ngày : 2.590.000 đ

Tổng số tiền tồn sang ngày hôm sau: 0 đ

Lịch công tác
Hôm nay: Thứ ba, ngày 24 / 05 / 2022
6 giờ 45

Đ/c Trần Thị Hiến: Hiệu trưởng: Trực và làm việc tại điểm trường Trung tâm

Đ/c Lê Thị Hà: Phó hiệu trưởng: Trực và làm việc tại điểm trường Trung tâm

Đ/c Nguyễn Thị Hồi: Phó hiệu trưởng: Trực và làm việc tại điểm trường Trạo Hà

Cảnh quan, môi trường học đường
Tài nguyên