1. Cổng trường.JPG
10. Hoạt động LQVT.JPG
1161
1170
2
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

Tài chính công khai ngày 7/ 5/ 2021


Tổng số học sinh trong ngày: 226 x 16.500 = 3.729.000

Tổng thu trong ngày: 3.729.000

Tổng chi trong ngày: 3.729.000

Tồn sang ngày hôm sau:K

Lịch công tác
Hôm nay: Thứ ba, ngày 15 / 06 / 2021
7 giờ 30

Đ/c Nguyễn Thị Hồi - Phó Hiệu trưởng: trực và làm việc tại trường
 

Cảnh quan, môi trường học đường
Tài nguyên