1. Cổng trường.JPG
10. Hoạt động LQVT.JPG
1161
1170
2
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

Tài chính công khai ngày 12/1/2023

Tổng số học sinh ăn trong ngày : 195x18.500 = 3.607.500đ
Tổng số tiền thu trong ngày: 3.607.500đ
Tổng số tiền chi trong ngày: 3.607.500 đ
Tồn sang ngày hôm sau: 0đ


Lịch công tác
Hôm nay: Thứ sáu, ngày 27 / 01 / 2023

Cảnh quan, môi trường học đường

Tài chính công khai ngày 13/1/2023 

Tổng số học sinh ăn trong ngày : 181 x18.500 = 3.348.500đ Tổng số tiền thu trong ngày: 3.348.500đ Tổng số tiền chi trong ngày: 3.348.500 đ Tồn sang ngày hôm sau: 0đ

Tài nguyên