Lịch công tác
Thứ tư, ngày 16/06/2021
7 giờ 30

Đ/c Nguyễn Thị Hồi - Phó Hiệu trưởng: trực và làm việc tại trường
 

Thứ năm, ngày 17/06/2021
7 giờ 30

Đ/c Nguyễn Thị Hồi - Phó Hiệu trưởng: trực và làm việc tại trường
 

Thứ sáu, ngày 18/06/2021
7 giờ 30

Đ/c Nguyễn Thị Hồi - Phó Hiệu trưởng: trực và làm việc tại trường
 

Thứ hai, ngày 21/06/2021
7 giờ 30

Đ/c Trần Thị Hiến - Hiệu trưởng: trực và làm việc tại trường
 

Thứ ba, ngày 22/06/2021
6 giờ 30

Đ/c Trần Thị Hiến - Hiệu trưởng: trực và làm việc tại trường
 

Hôm nay: Thứ ba, ngày 15 / 06 / 2021
7 giờ 30

Đ/c Nguyễn Thị Hồi - Phó Hiệu trưởng: trực và làm việc tại trường