Thông tin thành viên
Họ và tên: Ngô Thị Oanh
Email: mn.dc.ntoanh@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nữ
Địa chỉ:
Website:
Đơn vị: Trường MN Đức Chính
Chức vụ: Giáo viên
Chuyên môn: 
Thống kê:  Tổng số bài: 120       Đã duyệt: 120       Tổng điểm: 251

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt